Światowa prasa o Polsce

Polacy płatnikami netto w UE
– Polska jest gotowa zwiększyć swój wkład do budżetu UE, ale przeciwstawia się wszelkiemu polityzowaniu funduszy europejskich – powiedział nam polski wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński.
– Naszym celem jest zostanie w przyszłości państwem płatnikiem netto [czyli takim, które więcej wpłaca do budżetu UE niż otrzymuje] – powiedział urzędnik. – Jeżeli mamy w UE takie ambitne cele jak innowacje i konkurencyjność, a także polityka bezpieczeństwa, obrony czy migracji, powinniśmy zapewnić proporcjonalnie ambitny budżet – dodał. Pytany, czy polski rząd byłby gotów zwiększyć swój wkład do przyszłego wieloletniego budżetu UE, minister odpowiedział: – Jeżeli to wchodzi w grę, myślę że tak.
Eric Maurice
brukselski portal euobserver.com
12 października 2017 r.Jak kupić bank w Polsce
Na początku bieżącego dziesięciolecia Polska znajdowała się wysoko na liście priorytetów każdego europejskiego banku, który miał plany nabywcze. Największy rynek w Europie Środkowej, jedyna gospodarka UE, która uniknęła recesji w 2009 r., z liberalnie myślącą partią u sterów władzy, skłonną do reform rynkowych (…). Wtedy zasady – głównie niepisane – dla potencjalnych nabywców polskich banków były proste. Po pierwsze, jeśli jest to możliwe, nie bądź firmą z kapitałem prywatnym. (…) Po drugie, w żadnym wypadku nie bądź powiązany z Rosją. Jeden z bankierów tak opisuje spotkanie z KNF, bardzo surowym polskim regulatorem bankowym, w imieniu rosyjskiego klienta: „Wykorzystano każdy argument przeciwko mnie, aby uzasadnić, dlaczego transakcja się nie uda. Pod koniec powiedzieli: »Słuchaj, nie ważne, co powiesz. Nigdy nie zaakceptujemy Rosjanina«”. (…)
Ostatnio jednak do listy dodano bardziej uciążliwą zasadę: nie pretenduj do tego, na czym oko zawiesił polski rząd. (…) W pewnym momencie w ub.r. miejscowi sugerowali, że nacjonaliści wprowadzili w życie całkowity, choć...
[pozostało do przeczytania 62% tekstu]
Dostęp do artykułów: