Za życiem, znaczy za człowiekiem. Znieść bariery

Mieszkania przeznaczone specjalnie dla osób niepełnosprawnych, które mogą żyć samodzielnie, zwiększenie liczby miejsc pracy chronionej, a także specjalne ośrodki oraz miejsca czasowego pobytu osób niepełnosprawnych, pozwalające opiekunom niepełnosprawnych dzieci i dorosłych na załatwienie swoich spraw czy krótki odpoczynek – to tylko niektóre nowe projekty uzupełniające rządowy program „Za życiem”. Mówi o tym wiceminister rodziny Krzysztof Michałkiewicz.


Dobiegają końca konsultacje nad programem „Za życiem”. Jakie wnioski z nich wypływają? Co zmieniają w dotychczasowych planach rządu i ministerstwa?
Program zakłada szereg działań,
[pozostało do przeczytania 82% tekstu]
Dostęp do artykułów: