Skandale zasłaniają istotę sztuki. Na marginesie Ogólnopolskiego Kongresu Kultury

Gdyby media szerzej i głębiej ujmowały problemy sztuki, trudniej byłoby, aby tak ważne miejsce zajmowały w nich działania artystyczne skoncentrowane głównie na skandalu – mówi Janusz Janowski, doktor nauk humanistycznych, prezes Związku Polskich Artystów Plastyków, malarz, filozof i jazzman. Rozmawia Magdalena Piejko

Pierwszy numer „Ars Forum”, pisma, którego jesteś redaktorem naczelnym, zbiera dobre recenzje. To jedno z niewielu nieprzegadanych czasopism o sztuce. Czy taki był właśnie Twój zamiar? 

Bardzo zależało mi na tym, żeby stworzyć takie pismo dla artystów, które oni będą chcieli czytać. Chciałem, żeby wydawany przez Zarząd Główny ZPAP kwartalnik zawierał rozmowy z wybitnymi ludźmi sztuki, mającymi do przekazania ogromną wiedzę i cenne informacje, które będą stanowić punkt odniesienia właśnie dla artystów. W każdym piśmie zamierzamy umieszczać ankietę z pytaniem z zakresu z głównej problematyki numeru, na które odpowiedzi udzielą wybrani przez nas artyści reprezentujący rozmaite dziedziny sztuk plastycznych. Pierwszy numer kwartalnika „Ars Forum” jest związany z kwestią werbalizacji problematyki sztuki. W kolejnych numerach będziemy publikowali historię ZPAP opowiedzianą w konwencji komiksu. Zaprezentujemy także aktywność artystyczną i wystawienniczą członków okręgów naszego stowarzyszenia, ale także propozycje wystawiennicze najważniejszych instytucji kultury.


Jakie problemy mają dziś artyści? 
Właściwie wszyscy, nie tylko plastycy, mają kłopot z zabezpieczeniem sobie świadczeń zdrowotnych i emerytalnych. Plastycy są w tym względzie w położeniu wręcz katastrofalnym, w wyniku czego tylko nieliczni z nich, ci z bardzo silnym charakterem i determinacją, decydują się na aktywne uprawianie sztuki. Łatwo dostrzec, że artyści-celebryci werbują się najczęściej z grupy tych, którzy posiadają stałe zatrudnienie. Bardzo trudno znaleźć jakiegoś wybitnego i popularnego artystę poza środowiskiem...
[pozostało do przeczytania 75% tekstu]
Dostęp do artykułów: