Światowa prasa o Polsce

Polska może zablokować CETA
Polska grozi zablokowaniem części umowy UE z Kanadą z powodu obaw dotyczących planowanych mechanizmów rozstrzygania sporów między rządami a firmami wielonarodowymi. (…) Kwestia ochrony inwestorów w umowach handlowych staje się coraz większym problemem dla UE. (…) Umowa [gospodarczo-handlowa] między UE a Kanadą – znana jako CETA – zawiera swój system sądowniczy, który ma rozwiązywać takie spory [z inwestorami]. Gremium sędziów, mianowane do rozpatrzenia spraw, składałoby się z pięciu sędziów UE, pięciu Kanadyjczyków i pięciu sędziów z państw trzecich. (…)
Jednak Warszawa wyraża obawy, że to mogłoby doprowadzić do tego, że przesłuchania
[pozostało do przeczytania 82% tekstu]
Dostęp do artykułów: