Konstytucja dla branży budowlanej

W ciągu ostatnich lat prawo dotyczące szeroko rozumianego procesu inwestycyjnego było wielokrotnie nowelizowane, a przepisy uregulowane nie tylko w ustawie – Prawo budowlane, lecz także w wielu innych aktach często wykazują liczne kolizje zarówno merytoryczne, jak i interpretacyjne. Nadmierne skomplikowanie przepisów przekłada się oczywiście na długotrwałość procedur i ponoszone koszty.

Poza tym obowiązujące regulacje nie są dostosowane do innowacyjnych rozwiązań technologicznych, które coraz częściej pojawiają się w branży budowlanej. Uczestnicy procesów inwestycyjnych poszukują dzisiaj możliwości taniego, dobrego jakościowo i sprawnego modelu działania. Takie cele przyświecają też autorom i realizatorom programu „Mieszkanie Plus”. Dlatego tak ważne i pilne są zmiany w przepisach dotyczących całego procesu inwestycyjnego, projektowego i wykonawczego.

Trzonem ujednolicenia przepisów jest nowo uchwalany Kodeks urbanistyczno-budowlany (k.u.b.), regulujący zasady procesu inwestycyjnego. Pierwszy etap nowego kodeksu, regulujący kwestie dotyczące inwestorów indywidualnych, powinien wejść w życie 1 stycznia 2018 r. – tak twierdzi wiceminister infrastruktury i budownictwa Tomasz Żuchowski (odpowiedzialny w ministerstwie za przygotowanie ustawy). Obecnie projekt, po pogłębionych konsultacjach publicznych i międzyresortowych, trafić ma do Rady Ministrów. W związku z wprowadzeniem Kodeksu urbanistyczno-budowlanego zmianie będzie podlegało ponad 140 ustaw. Tym samym kodeks zastąpi w całości: ustawę o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo budowlane, wszystkie „specustawy”, a także będzie regulował kwestie zawarte obecnie w ustawie o gospodarce nieruchomościami, prawie geodezyjnym i kartograficznym oraz ustawach dotyczących ochrony środowiska.

Podsumowując, główne cele k.u.b.: skrócenie i usprawnienie procesu inwestycyjno-budowlanego, w tym likwidacja zbędnych procedur dla najprostszych budowli; przywrócenie i...
[pozostało do przeczytania 49% tekstu]
Dostęp do artykułów: