Polska gospodarka narodowa, czyli wskaźniki okiem dziecka

Zamiast wstępu, cytat z jednego z naszych ulubionych portali: Wyniki [przyrost PKB] jednoznacznie wskazują, że Polska jest jednym z najszybciej rozwijających się [gospodarczo] krajów w Europie.

Warto pochylić się w tym miejscu nad pojęciem „gospodarka krajowa”. W istocie pod pojęciem tym kryją się (co najmniej) dwie rozbieżne definicje, będące wyznacznikami dwóch odrębnych paradygmatów gospodarczych.
Od strony kapitałowej gospodarka krajowa może być zatem postrzegana alternatywnie przez pryzmat:
kapitału narodowego, będącego w posiadaniu rezydentów w danym kraju – to suma kapitału polskiego oraz zagranicznego, przypisanego prawnie do terytorium
[pozostało do przeczytania 74% tekstu]
Dostęp do artykułów: