TY MNIE PRZEDSTAWIAJ DOBRZE

Nie mogę zostawić bez odpowiedzi wyzwania, które Krzysztof Kłopotowski sformułował jakiś czas temu w artykule w „Rzeczpospolitej Plus Minus”, poświęconym wystawie „Późna polskość”.


Wybrałam się na nią do Zamku Ujazdowskiego i zgadzam się z opinią Kłopotowskiego, że kuratorzy wystawy „uczciwie przedstawili stan umysłów w swoim środowisku. Jest spaczony w lewo”. Ale dalej Kłopotowski nawołuje: „Pora zwrotu w prawo. Partia u władzy ma doroczny kongres Polska Wielki Projekt. Niech pokaże wizję artystyczną naszego kraju jako regionalnego mocarstwa”. No zaraz. To nie PiS „ma” kongres PWP, tylko Kongres, zapraszając przez wiele lat na swoje obrady wybitnych specjalistów z różnych dziedzin, myślących inaczej niż ówczesna władza, wspomógł PiS w wyłanianiu nowych kadr „dobrej zmiany”. Tworzenie wizji Polski jako regionalnego mocarstwa nie jest wszak zadaniem artystów, a wciskanie ich twórczości w taką czy inną wizję nie powinno być zadaniem kuratorów. Od ćwierć wieku lansowana w całej Europie lewicowa narracja artystyczna zepchnęła na margines twórców prawdziwie niezależnych. A jeśli jest się niezależnym od trendów, od mecenatów państwowych i organizacji pozarządowych finansujących wystawy i promocję, wpada się w czarną dziurę. Lewicowe środowiska artystyczne są wszechwładne, wszechobejmujące i wszechobecne nie tylko w Polsce. I co się okazuje? Kiedy esencją wystawy – jak to ma miejsce w przypadku „Późnej polskości” – jest nie ideologia, nie jej światopoglądowy teoretyczny wymiar, lecz forma, to efekt artystyczny okazuje się dość mizerny. Odbiorca, jeżeli uda mu się otrząsnąć z ideologicznej narracji, może doznać tego, na czym polega obcowanie ze sztuką, czyli przeżycia estetycznego i (jakkolwiek górnolotnie by to zabrzmiało) duchowego zaledwie dwa, może trzy razy. Jeśli chodzi o mnie, kryterium to spełniły tylko rzeźby Krzysztofa Bednarskiego, co potwierdzili w zasadzie kuratorzy, lansując w przewodnikach i prasie zdjęcie słynnej „Victorii...
[pozostało do przeczytania 28% tekstu]
Dostęp do artykułów: