Zagłada Polaków. Zapomniane ludobójstwo sowieckie 1937–1938

„Kresy… Bogate, stare, piękne słowo. Jest w nim obszar i przestrzenność, bezkres równin falujących, oddalenie od świata i wicher stepowy. Dla każdego z tamtej strony zawiera w sobie treść ojczystej ziemi, jej barwę, kształty i woń… Odejdziemy od tych stron, ale przed odejściem – na wyniosłej górze, w ciszy serc bijących – ślubujemy wieczną wiarę i miłość tej ziemi. Ślubujemy jej powrócić, gdy tylko pierwsza możność powrotu nadejdzie, ślubujemy jej pozostać wtedy aż do końca…”.


Ta opłakiwana przez Zofię Kossak „Ukraina czarnoziemna, Ojczyzna niewdzięczna a umiłowana”, w 1921 r. na mocy traktatu ryskiego zawartego między wyczerpaną wojnami Rzeczpospolitą Polską a sowiecką Rosją, dostała się we władzę bolszewików. Ziemia urodzajna i przebogata zamiast być karmicielką Rzeczypospolitej, miała odtąd utrzymywać tych, których marzeniem był podbój świata, ziemia rodząca plony obfite służyć miała szafarzom śmierci. Na ziemi tej, przemocą oderwanej od ciała Ojczyzny, pozostało ponad milion dwieście tysięcy Polaków, o których odradzające się po 123 latach niewoli państwo polskie upomnieć się nie miało sił.

Homo sovieticus
Polacy, podobnie jak inne narody zamieszkujące terytorium Związku Sowieckiego, jeszcze na początku lat 30. XX wieku byli przedmiotem komunistycznej inżynierii społecznej. Jej celem było odseparowanie wspólnot od jakichkolwiek tradycji dających im siłę do trwania, zanegowanie dotychczasowych wartości, destrukcja struktur społecznych, „nawrócenie na komunizm”, a potem złożenie w nową, sowiecką formę. W ramach tego eksperymentu utworzono dla Polaków dwa obszary autonomiczne – w 1925 r. Polski Rejon Narodowy im. Juliana Marchlewskiego na ziemiach ukrainnych, zaś w 1932 r. Polski Rejon Narodowy im. Feliksa Dzierżyńskiego na terenach białoruskich. W trakcie tego „eksperymentu społecznego” okazało się jednak, że Polacy są wyjątkowo odporni na sowietyzację, że uparcie trzymają się swoich wartości...
[pozostało do przeczytania 80% tekstu]
Dostęp do artykułów: