Kapitał Polonii

Liczba Polaków lub osób pochodzenia polskiego żyjących za granicą wynosi około 20 mln. To więcej niż liczy ludność niejednego państwa. Wielu z naszych rodaków utrzymuje lub chce utrzymywać ściślejsze kontakty z ojczyzną. To gigantyczny potencjał, z którego skorzystać może także polska gospodarka.

Znaczna część polskiej emigracji to ludzie, którzy mieszkają w krajach zamożnych i wysoko rozwiniętych. Największa jest oczywiście Polonia amerykańska, licząca około 10 mln osób. Miliony naszych rodaków lub osób pochodzenia polskiego mieszkają jednak również m.in. w Europie Zachodniej czy Ameryce Południowej. Często odnoszą oni w tych miejscach sukcesy zawodowe i finansowe. Posiadają liczne doświadczenia biznesowe, unikalne know-how oraz środki finansowe tak potrzebne polskiej gospodarce. Inwestowanie w Polsce byłoby dla nich nie tylko okazją do pomnożenia kapitału, lecz także możliwością nawiązania lub wzmocnienia więzi z krajem pochodzenia. Warto bowiem pamiętać i powtarzać, że kapitał ma narodowość, stoją bowiem za nim konkretni ludzie. Pojawia się w związku z tym pytanie: dlaczego nie skorzystać w Polsce z ich potencjału, doświadczeń i zgromadzonego kapitału? Wiele państw dba o to, aby utrzymywać kontakt z rodakami za granicą, zachęcać ich do inwestowania w krajach pochodzenia dla dobra własnej gospodarki. Ten mechanizm nie działałby zresztą tylko w jedną stronę. Instytucjonalizacja więzi z emigracją to możliwość łatwiejszego wejścia także dla naszych przedsiębiorstw na rynki zagraniczne. Polski biznes może przecież korzystać z doświadczeń i wiedzy Polonusów, którzy znają i rozumieją rynki krajów, w których żyją od lat. Stąd inicjatywa Rady Gospodarczej, aby zainicjować i rozwijać taką współpracę, szczególnie wykorzystując liczne i prężnie działające polonijne kluby „Gazety Polskiej”. W tym celu w ramach Rady trwają prace, których efektem ma być stworzenie przestrzeni łączącej zainteresowaną inwestycjami w Polsce emigrację oraz...
[pozostało do przeczytania 41% tekstu]
Dostęp do artykułów: