„Definicje w Gospodarce” – część II

Podejmując się zadania, wyznaczonego przez Radę Gospodarczą, zainicjowanego felietonem w „GP” z dnia 7.06. br pt. „Definicje w gospodarce”, chciałbym kontynuować ten temat. Zważywszy istniejące, znane definicje na bazie ustawodawstwa polskiego z uwzględnieniem norm UE, właściwe dla ujęcia terytorialnego gospodarki (por. Produkt Krajowy Brutto), proponujemy w kontekście własnościowym (por. Produkt Narodowy Brutto) definicje uzupełniające, niełamiące znaczeń formalnie obowiązujących.

Przyjęta metoda ich tworzenia pozwala na racjonalny dyskurs gospodarczy, połączony z jednoznacznym przekazem treści. Jako przykład komunikatu, mogącego wprowadzić w błąd odbiorców, przytaczamy fragment uchwały nr 14/2016 Rady Ministrów: „Należy stymulować aktywności polskich firm tak, aby obecność zagranicznego kapitału wzmacniała perspektywy wzrostu gospodarczego”.  
W świetle przedstawionych uwag nasuwają się natychmiast pytania:
– o jakie firmy polskie chodzi - z kapitałem polskim czy zagranicznym?
– o jakim wzroście gospodarczym mówimy – mierzonym terytorialnie (PKB) czy własnościowo (PNB)?

W powyższym tekście chodzi najpewniej łącznie o firmy z kapitałem polskim oraz zagranicznym, zarejestrowane w Polsce, oraz gospodarkę opartą na modelu terytorialnym mierzoną przez PKB. Ilu odbiorców tak właśnie odebrało tenże tekst, niech Czytelnik spróbuje osądzić sam… Wychodząc na chwilę poza obszar gospodarki, mistrzem w kreowaniu nowych definicji z pewnością jest Władysław Frasyniuk. Na wystąpieniu pod Sejmem 16 lipca, poinformował: „Na nowo definiujemy słowo patriotyzm, będziemy pisać patriotyzm przez duże P.”.
Przedstawiamy poniżej wybrane pojęcia wraz z ich formalnie obowiązującymi definicjami oraz uzupełniającymi, proponowanymi przez nas:
Majątek (kapitał) narodowy – zasób dóbr materialnych nagromadzonych w danym kraju; całość aktywów netto, należących do gospodarczych podmiotów krajowych.

➔ Polski kapitał...
[pozostało do przeczytania 47% tekstu]
Dostęp do artykułów: