Chorują, chcą pracować. Kampania „Choroba? Pracuję z nią!”

Osoby chorujące przewlekle nie mają w życiu lekko. Muszą zmagać się nie tylko z dolegliwościami zdrowotnymi, ale też często z nie mniejszymi problemami na rynku pracy.

Łączenie pracy zawodowej i choroby to spore wyzwanie. Nie każdy pracodawca jest w stanie zaakceptować częste nieobecności w pracy czy inne związane z chorobą trudności. Statystyki nie napawają optymizmem – aż jedna czwarta z 5,9 mln biernych zawodowo Polaków w wieku reprodukcyjnym nie pracuje właśnie z powodu choroby.

Jak czytamy na stronie internetowej kampanii „Choroba? Pracuję z nią!”, choroby przewlekłe (np. cukrzyca, stwardnienie rozsiane), w tym choroby onkologiczne, hematoonkologiczne czy reumatyczne, dotyczą nie tylko osób starszych – coraz częściej chorują ludzie „w sile wieku, w ważnym momencie ich życia zawodowego, rodzinnego i społecznego”. Walka z chorobą jest obciążeniem nie tylko dla zmęczonego organizmu, ale też dla zdrowia psychicznego. Wielu chorych podkreśla, że praca jest dla nich formą terapii, która ułatwia powrót do normalnego życia i motywuje do walki.

Inicjatorzy kampanii „Choroba? Pracuję z nią” stają w obronie pacjentów, apelując o większe zrozumienie dla problemów, z którymi zderzają się chorzy, który chcą pozostać aktywni zawodowo. Pod koniec czerwca do kilku instytucji publicznych – m.in. Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Rzecznika Praw Pacjentów – złożony został list otwarty kampanii. „Długotrwałe wyłączenie z rynku pracy, jak również doraźne nieobecności i zwolnienia związane z procesem leczenia, są problemem nie tylko dla pacjentów, ale stanowią także wyzwanie dla pracodawców. Wobec perspektywy zmniejszającej się liczby osób w wieku produkcyjnym, w naszym wspólnym interesie jest podjęcie wszelkich możliwych starań, aby umożliwić chorym przewlekle łączenie leczenia z pracą zawodową” – czytamy w liście. Postulaty pacjentów i pracodawców...
[pozostało do przeczytania 62% tekstu]
Dostęp do artykułów: