Dla Amerykanów o Polsce

Dbałość o pozytywny wizerunek Polski, podkreślanie wkładu Polski w utrwalanie NATO, krzewienie świadomości historycznej – to tematy polsko-amerykańskiego seminarium naukowego, które odbyło się pod koniec kwietnia w nowojorskim konsulacie RP.

Z inicjatywy konsula generalnego w Nowym Jorku, Macieja Golubiewskiego, i przy współpracy różnych środowisk polonijnych, w tym klubów „Gazety Polskiej”, 25 kwietnia 2017 r. odbyło się niezwykle ważne, polsko-amerykańskie seminarium naukowe. Głównym tematem była współpraca wojskowa pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. Seminarium było skierowane do amerykańskiej opinii publicznej, dlatego też odbywało się w języku angielskim.

Spotkanie otworzył konsul Golubiewski, nakreślając historię polsko-amerykańskiej współpracy wojskowej, począwszy od Kościuszki do gen. Kuklińskiego. Wspomniał również o obecnym zaangażowaniu Polski w działania sojuszu i wyraził wdzięczność administracji USA za wsparcie wzmacniania wschodniej flanki NATO. Słowo wstępne wygłosił minister Jan Dziedziczak. Minister mówił m.in o wspólnych celach polityki obu państw.

Prelegentami seminarium byli także płk. dr Tomasz Kowalik, polski absolwent Akademii West Point w USA, który reprezentował departament wojskowych spraw zagranicznych ministerstwa obrony narodowej, dr Thomas Sherlock, wykładowca Akademii West Point i specjalista w zakresie politycznego przekazu sowieckiej i post-sowieckiej Rosji oraz Filip Frąckowiak, dyrektor Izby Pamięci gen. Kuklińskiego.

Płk dr Kowalik nakreślił historie Polaków, którzy odegrali ogromną rolę w dziedzinie obronności Stanów Zjednoczonych, m.in. Tadeusza Kościuszki, Kazimierza Pułaskiego, a także Amerykanów służących Polsce, takich jak Meriam Cooper, współtwórca Eskadry Kościuszkowskiej podczas wojny z bolszewikami 1919–1921. Filip Frąckowiak rozwinął wątek wspólnej polsko-amerykańskiej historii, przedstawiając dokonania gen. Ryszarda Kuklińskiego. Mówił m.in. o...
[pozostało do przeczytania 43% tekstu]
Dostęp do artykułów: