Taśmy Klicha - Minister obrony robi ukłon w stronę Rosjan

Meteorolog kozłem ofiarnym

O tym, że strona rosyjska ponosi odpowiedzialność za katastrofę tupolewa, Edmund Klich poinformował ministra Klicha w swoim pierwszym meldunku ze Smoleńska. Meldunek datowany jest na 15 kwietnia 2010 r. i sporządzony został na podstawie dowodów zdobytych przez polskich ekspertów, wysłuchań świadków z wieży kontroli lotów oraz meteorologów z lotniska Siewiernyj.

Już na wstępie poufnej narady Bogdan Klich zaatakował Edmunda Klicha za formułowanie przedwczesnych wniosków, które obciążają Rosjan.

„Pan to wyboldował [pogrubił] tłustym drukiem, że odpowiedzialna jest strona rosyjska. Ze względu na to, że nie zamknęła
[pozostało do przeczytania 83% tekstu]
Dostęp do artykułów: