Rujnujący pakiet klimatyczny

Jedna z przyczyn kryzysu finansowego UE

Kwoty wydatkowane przez UE na rozwój nowych technologii dla energii „przyjaznej” środowisku wynoszą rocznie ok. 11 mld euro. Te koszty jeszcze wzrosną w ramach tzw. SetPlanu (Strategy Energy Plan): Bruksela będzie dofinansowywać inicjatywy na rzecz rozwijania energii odnawialnej – wiatrowej, słonecznej i jądrowej. Niezależnie od tego wszystkie państwa unijne wspierają produkcję energii odnawialnej, stosując m.in. kredyty, ulgi podatkowe i dofinansowanie budżetowe konieczne dla uzyskania funduszy unijnych. Nie ma jeszcze danych, na ile ogromne koszty unijnego pakietu klimatycznego wpłynęły na kryzys zadłużeniowy krajów UE. Wiadomo, że te koszty są nadmierne i poważnie obciążają finanse publiczne. Np. we Włoszech koszt pakietu klimatycznego to rocznie
1,5 proc. PKB, znacznie więcej niż wzrost gospodarczy tego kraju. I jak dotychczas ostre cięcia nie dotknęły tej pozycji we włoskim budżecie, pakiet klimatyczny to tabu. Główny ekonomista Międzynarodowej Agencji Energii (MAE) Faith Birol ocenia, że przed wybuchem kryzysu kwestie energetyczne i klimatyczne miały najwyższy priorytet dla wielu rządów. Obecnie coraz ważniejsze staje się poszukiwanie wyjścia z kryzysu finansowego. „Państwa wycofują się z wielu ambitnych projektów, ale to jest zrozumiałe, że kierują pieniądze na pilne cele, związane z kryzysem” – uważa Birol.

Względy dla Rosji

Jednak kryzys kryzysem, a presja potężnych organizacji i ruchów ekologicznych na „ratowanie” klimatu trwa. Np. przybiera na sile nacisk na wycofywanie energii konwencjonalnej (węglowej i z innych paliw kopalnych) i coraz powszechniejsze zastępowanie jej energią odnawialną. Podczas konferencji w Durbanie 450 organizacji ekologicznych zaatakowało Polskę jako „kraj energetyki węglowej”. I odznaczyło antynagrodą „Skamielina dnia” za rzekome działania na rzecz węglowego lobby. Bezpośrednim powodem przyznania antynagrody było...
[pozostało do przeczytania 70% tekstu]
Dostęp do artykułów: