Życie to nie piknik

W dzisiejszym świecie zagrożeni są wszyscy wyznawcy religii opartych na wartościach moralnych zawartych w 10 przykazaniach, które stanowią podstawowe zasady zarówno religii naszych starszych braci, czyli wyznawców judaizmu, jak i chrześcijaństwa. Podyktowane Mojżeszowi przez Boga przykazania są największym wrogiem współczesnego świata bez zasad, żyjącego w moralnym chaosie, a nawet zatraceniu. I w tym zatraceniu niszczy się wszystko, co jest ważne dla zachowania człowieczeństwa, człowieczeństwa nas wszystkich, wierzących i niewierzących. I chrześcijanie zaczynają się bronić, bronią się przed unicestwieniem przez wrogi im islam i wrogi im lewacki liberalizm.

W jednym z paryskich
[pozostało do przeczytania 44% tekstu]
Dostęp do artykułów: