Ideologia zamiast edukacji

Liberalna lewica prowadzi konsekwentną wojnę cywilizacyjną na wszystkich polach. Jednym z najważniejszych jest edukacja. Mimo masowych protestów państwo polskie postanowiło już od najmłodszych lat wyrywać dzieci spod kontroli rodziców. Stąd wdrażany w życie pomysł, aby do szkół posyłać już sześciolatki, a obowiązkowemu wychowaniu przedszkolnemu poddać pięciolatki. Tymczasem m.in. przykład Finlandii dowodzi, że siedem lat to optymalny wiek rozpoczęcia nauczania (w UE Finowie są na przedostatnim miejscu pod względem wychowania przedszkolnego). Młodzi Finowie brylują na międzynarodowych sprawdzianach i konkursach. Można podać setki przykładów z RFN, Wielkiej Brytanii czy Skandynawii, gdzie już
[pozostało do przeczytania 88% tekstu]
Dostęp do artykułów: