Jak żyć w Europie?

Zaplanowany kryzys?

Stworzenie europejskiego pieniądza bez jasnego podporządkowania politycznemu centrum zapowiadało, że kiedyś takiego suwerena europejskiego – ośrodek decyzyjny mający prawo ustalać politykę monetarną i fiskalną – trzeba będzie powołać. Z perspektywy lat można mniemać, że brak politycznego suwerena czuwającego nad walutą europejską nie był aktem zaniedbania. Kilkanaście lat temu nie było w Europie klimatu do podjęcia decyzji o powierzeniu Berlinowi i Paryżowi politycznej władzy nad Unią Europejską. Dziś wydaje się, że sytuacja gospodarcza Europy wymusza taki właśnie kierunek.

Kryzysowa sytuacja skłania do debaty nad kondycją Europy
[pozostało do przeczytania 91% tekstu]
Dostęp do artykułów: