Irlandia w czasach kryzysu

Dzisiejsza Irlandia to nie jest ten sam kraj co kilkanaście czy nawet kilka lat temu. Chyba nikt w Europie nie przebył w tak krótkim czasie tak krętej drogi: od biedy do dobrobytu „celtyckiego tygrysa” i z powrotem do biedy – nawet jeśli jest to bieda na innym poziomie niż przed laty. U progu lat 90. Irlandia, wraz z Grecją i Portugalią, zaliczała się do najuboższych państw Unii Europejskiej. Dziesięć lat później znalazła się w ścisłej czołówce, wyprzedzając m.in. takie potęgi jak Wielka Brytania i Włochy. Ten sukces był przedmiotem podziwu i zazdrości.

Dobre czasy skończyły się równie gwałtownie, jak przyszły. Do załamania doszło w Irlandii na innym tle niż w Grecji czy we
[pozostało do przeczytania 84% tekstu]
Dostęp do artykułów: