Gorąco w Zamościu

Sprzeciw wobec decyzji o uhonorowaniu Bandery wyraża także partnerski Zamość. Do tamtejszej Rady Miasta wpłynęły dwa wnioski. Jeden w imieniu Stowarzyszenia Upamiętnienia Polaków Pomordowanych na Wołyniu złożyła Teresa Radziszewska, drugi, w imieniu grupy obywateli – Arkadiusz Dygas. Obydwa pisma wnosiły o wyrażenie dezaprobaty wobec decyzji miasta partnerskiego. W tej sprawie 22 lutego br. odbyło się posiedzenie komisji oświaty Rady Miasta z udziałem dyrektorów wydziałów miejskich. Sala przeznaczona na obrady komisji nie mogła pomieścić radnych, dziennikarzy oraz osób zainteresowanych tematem, dlatego obrady zostały przeniesione do sali plenarnej. W pierwszej kolejności głos oddano Teresie Radziszewskiej, Janinie Kalinowskiej i Zofii Szwal, przedstawicielkom Stowarzyszenia. Szczególne wrażenie na zebranych zrobiło świadectwo pani Szwal, która jako mała dziewczynka przeżyła masakrę w Porycku. W lipcu 1943 r. po wymordowaniu mężczyzn w tej miejscowości banderowcy popędzili gromadę kobiet i dzieci w kierunku starych okopów i tam ich zabijali za pomocą kos, siekier, młotków, pałek. Pani Zofia ocalała, ale do dziś ma w uszach przeraźliwy krzyk mordowanych, zarzynanych kobiet i dzieci. Po wysłuchaniu tych wstrząsających wspomnień padło wiele wniosków. Proponowano m.in., aby powołać zespół złożony z radnych i przedstawicieli Stowarzyszenia, który rozpocznie rozmowy z radnymi Żółkwi, a gdyby rozmowy te nie pomogły, należałoby zerwać umowę partnerską. Następne posiedzenie odbędzie się wkrótce, a relację z niego z pewnością umieszczę w kolejnym felietonie.

Z innych spraw należy odnotować list otwarty dr. Andrzeja Zapałowskiego, b. europosła z Podkarpacia, który nagłośnił decyzją władz miasta Przemyśla. Pisze on: „W lutym br. prezydent Robert Choma przedstawił »Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Przemyśla na lata 2010–2015«. Na 164. stronie dokumentu widnieje pod pozycją 23. plan inwestycyjny na kwotę 900 000 zł Adaptacja, ochrona i konserwacja obiektu –...
[pozostało do przeczytania 39% tekstu]
Dostęp do artykułów: