Rywalizacja o duszę Afryki

Kontynent już niepogański

Od tego czasu nastąpił bezprecedensowy rozwój obu wielkich światowych religii. Liczba muzułmanów w pogańskich rejonach Afryki subsaharyjskiej powiększyła się dwudziestokrotnie, z 11 mln w 1900 r. do 235 mln w 2010 r., a na całym kontynencie do 400 mln. Sukces chrześcijaństwa okazał się jeszcze większy. Liczba wyznawców Chrystusa w czarnej Afryce wzrosła w ciągu ostatniego stulecia sześćdziesięciokrotnie z ok. 7–8 mln do 470 mln. Szacuje się, że wyznawcy obu religii stanowią dziś po ok. 40–45 proc. populacji kontynentu.

Gwałtownie skurczyły się za to obszary tradycyjnego pogaństwa. Odsetek animistów między 1900 r. a 2010 r.
[pozostało do przeczytania 84% tekstu]
Dostęp do artykułów: