Proces szesnastu i rosyjska propaganda

Pod koniec lutego 1945 r. doszło do nawiązania kontaktów między przedstawicielami PPP a władzami sowieckimi. Jako pierwszy propozycję przeprowadzenia rozmów z dowództwem sowieckim otrzymał ostatni Komendant Główny AK, a wówczas Komendant Główny organizacji „NIE”, gen. Leopold Okulicki. 4 marca 1945 r. odbyło się w Pruszkowie wstępne spotkanie delegacji polskiej z płk. Pimienowem – pełnomocnikiem zastępcy szefa NKWD gen. Iwana Sierowa, nadzorującego wówczas działania NKWD na ziemiach polskich. To właśnie płk Pimienow, wcześniej naczelnik radomskiej grupy operacyjnej NKWD, został wyznaczony na głównego rozgrywającego strony sowieckiej w kontaktach z przywódcami PPP. Od początku zapewniał przywódców polskich władz podziemnych, że strona sowiecka ma jak najbardziej uczciwe zamiary, a podjęcie wspólnych rozmów może przynieść od dawna oczekiwane odprężenie w stosunkach między polskim podziemiem a Sowietami.

W trakcie kolejnego spotkania, 17 marca, tym razem z Delegatem Rządu na Kraj Janem Stanisławem Jankowskim, Pimenow poszedł krok dalej i zaproponował natychmiastowe oczyszczenie polsko-sowieckich relacji, z – jak to określił – „wszelkich nieporozumień i wzajemnych oskarżeń”. Jego propozycja sugerowała jednocześnie konieczność pilnego podjęcia szerszych rozmów między stronami. Do kolejnych spotkań z płk. Pimienowem doszło 18 i 20 marca. W rozmowach tych uczestniczyli przedstawiciele partii, stanowiących polityczne zaplecze podziemnych władz. I oni również usłyszeli od Pimienowa, że strona sowiecka w pełni gwarantuje bezpieczeństwo polskiej delegacji, która zdecyduje się wziąć udział we wspólnych rozmowach. Zabiegi Pimienowa sprawiły, że pomimo istniejących obaw przywódcy PPP przystali na sowiecką propozycję odbycia głównej konferencji z udziałem obydwu stron, którą Sowieci zaplanowali na 27 marca w Pruszkowie. Wśród tematów, jakie zamierzano na konferencji poruszyć, były m.in.: stanowisko polskie wobec władz sowieckich, stosunek podziemnych władz do...
[pozostało do przeczytania 86% tekstu]
Dostęp do artykułów: