Niezwykłe spotkanie Wolnej Polski

29 marca 2010r. wklubie Palladium najubileuszu 50-lecia pracy artystycznej Jana Pietrzaka spotkali się niezwykli artyści, politycy idziennikarze. Koncert zatytułowany „Droga dowolności” okazał się wydarzeniem historycznym, który goście artysty wspominają dodziś

Tobyło moje ostatnie spotkanie zeSławomirem Skrzypkiem, obiecaliśmy sobie wtedy, żezobaczymy się zaparę dni irazem zNarodowym Bankiem Polskim wydamy płytę ztego niezwykłego koncertu –wspomina redaktor naczelny „Gazety Polskiej” Tomasz Sakiewicz –Niestety, 11 dni później wydarzyła się katastrofa smoleńska inie mogliśmy tego zrobić wspólnie. Dopiero teraz, po6 latach odtamtych tragicznych wydarzeń mogłem
[pozostało do przeczytania 89% tekstu]
Dostęp do artykułów: