Kulturotwórcza misja „Gazety Codziennej” w połowie XIX wieku

W połowie XIX stulecia „Gazeta Codzienna” służyła nadal zniewolonemu narodowi jako wierna kontynuatorka idei „Gazety Polskiej”. W 1853 r. z rąk Edwarda Miaskowskiego przejął pismo hrabia Aleksander Przeździecki – osobowość na miarę swojej epoki – „Litwin z przodków”, pisarz, publicysta, zbieracz poloniców, zapalony podróżnik, archeolog-pasjonat i hojny mecenas polskiej nauki. Pragnął, by pod jego auspicjami „Gazeta Codzienna” była animatorką życia kulturalnego, propagatorką ojczystej literatury i sztuki, medium przeszłości narodowej i krzewicielką nauk w Królestwie Polskim.

Dodatek pod redakcją
Agnieszki Kowalczyk


I
Hrabia Przeździecki – zbieracz okruchów polskiej przeszłości
Hrabia Przeździecki jako redaktor naczelny „Gazety Codziennej” usiłował wskrzeszać wielkość dawnej Polski i dawnych Polaków, by uświadomić współczesnym, że naród o takiej przeszłości i dorobku kulturowo-
-cywilizacyjnym nie może zginąć.
Z inicjatywy hrabiego „Gazeta Codzienna” zaczęła przechodzić znaczącą ewolucję, stając się nowoczesnym organem prasowym.
Nowa jakość, nowe cele
Hrabia pozyskał dla pisma wielu autorów cenionych w świecie literatury i nauki. Zespół redakcyjny wzbogacił się m.in. o znanych pisarzy, poetów i krytyków literackich. Byli nimi Józef Ignacy Kraszewski, Józef Korzeniowski, Ignacy Chodźko, Antoni Edward Odyniec, Kajetan Koźmian, Antoni Wieniarski, Aleksander Tyszyński, Jadwiga z Günterów Puzynina i Jadwiga Łuszczewska zwana Deotymą. Ekspertem z dziedziny historii i prawa został Wacław Aleksander Maciejowski, uznany w całej Europie słowianoznawca, jeden z najwybitniejszych polskich historyków pierwszej połowy XIX wieku. W arkana ekonomii politycznej wprowadzali czytelników Fryderyk Skarbek i Feliks Miaskowski, a w tajniki nauk przyrodniczych – Seweryn Zdzitowiecki i Antoni Waga. Na czele redakcji stanęli trzej warszawscy publicyści – Jan Kanty Gregorowicz, Fryderyk Henryk...
[pozostało do przeczytania 95% tekstu]
Dostęp do artykułów: