Użyteczny (!) antysemityzm...

Czyżby liczba miejsc hotelowych była odwrotnie proporcjonalna do skali antysemityzmu?

„Za górami, za lasami, za siedmioma rzekami”... Tych rzek było więcej, gór, lasów, puszcz i dżungli – takoż. Rzecz zdarzyła się naprawdę i choć daleko od Polski, to o polskiego polityka tu chodziło. Było to, uwaga, na Czarnym Lądzie (sic!). Niech żandarmi politycznej poprawności tak rozpowszechnieni w USA i Europie Zachodniej, a także starający się buszować na naszej ojczystej ziemi, spadają na drzewo: określenie Czarny Ląd nie jest przejawem żadnego rasizmu. Chyba że za skrajnie rasistowski uznamy Międzynarodowy Komitet Olimpijski i same igrzyska. Przecież symbolem MKOl jest słynnych pięć olimpijskich kółek, z których, no właśnie, kółko czarne oznacza Afrykę (czemuż to, czemuż?). Kółko żółte... Europę? Nie. Amerykę? Też nie. Australię? Jako żywo nie. Oznacza oczywiście Azję, bo dla Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego kolor czarny  –   jak skóra obywateli zamieszkujących Afrykę  ‒ jest odpowiedni na określenie tego kontynentu, i kolor żółty – jak skóra ludzi pędzących żywot w Azji – na określenie kontynentu azjatyckiego.
Skoro już stwierdziliśmy, że można pisać Czarny Ląd bez obawy o atak ze strony intelektualnych i politycznych hunwejbinów (ci zwykle byli koloru żółtego...) , to opiszmy rzecz całą, tak jak się ona odbyła. 
Miejsce: Afryka. Czas akcji: gdzieś tak z dekadę temu, może trochę mniej. Skądinąd pamiętam dobrze datę, ale jako żem człek miłosierny (choć nie wszyscy o tym wiedzą), chcę uniemożliwić zbyt łatwą identyfikację owej osobistości ze świata polskiej polityki. Przepraszam. Powinienem napisać: osobliwości... Odbywało się właśnie ważne międzynarodowe spotkanie. Ma ono miejsce cyklicznie w różnych krajach, a to europejskich, a to właśnie afrykańskich, a to tych położonych na Pacyfiku czy Karaibach. Ponieważ w owej internacjonalnej, nazwijmy to, konferencji wzięli udział przedstawiciele ponad stu państw, a owa afrykańska...
[pozostało do przeczytania 43% tekstu]
Dostęp do artykułów: