Wycieczka skrajem historii

Z pewnością jest to książka zaangażowana. I chyba to należy do jej zalet – ukazuje sposób myślenia dzisiejszych mieszkańców dawnych Kresów Rzeczypospolitej na temat własnych dziejów

W pierwszej chwili zastanawiałem się nad celowością wydania tej książki. „Pogranicze” Anny Reid z całą pewnością nie jest obiektywną historią naszego wschodniego sąsiada. Raczej współczesnym reportażem, pełnym odniesień do  przeszłości, niezwykle egzotycznej dla zachodniego czytelnika. Autorka wędruje od Lwowa, przez Czerniowce do Odessy, Sewastopola i dalej na wschód. Tropiąc ślady przeszłości, przypomina dzieje społeczności i narodów zdruzgotanych przez historię. Uwagę zwraca
[pozostało do przeczytania 70% tekstu]
Dostęp do artykułów: