Początek sagi

Nasz pierwszy historyczny władca, traktowany przez wcześniejszych historyków z pewnym pobłażaniem, tu jawi się jako polityczny gigant i samorodny geniusz

Pozostało po nich kilka wzmianek w kronikach, trochę wykopalisk i legend. I rzecz najważniejsza – MY. Bez Mieszka I i jego dynastii zjawiska o nazwie Polska zapewne by nie było, pochłonąłby nas żywioł niemiecki, ruski, czeski, może ostalibyśmy się jako jakieś księstewko Goplan czy Mazowszan. Pojawienie się Polski, wraz z przyjęciem chrześcijaństwa, było cudem, tak jak prawdziwym zrządzeniem losu okazały się postacie, wiele nieznanych z nazwiska, które się do tego cudu przyczyniły. Mieszko – kreator potężnego
[pozostało do przeczytania 70% tekstu]
Dostęp do artykułów: