„Gazeta Polska” przeciw niszczeniu szkolnictwa i prześladowaniu młodzieży

Na fali wypadków powstańczych 1831 r. „Gazeta Polska” ujawniała całą prawdę o martyrologii narodu, a zwłaszcza o dramatycznym losie młodego pokolenia Polaków pod zaborami. Wówczas to na łamach dziennika opublikowano artykuły, które wstrząsnęły opinią publiczną. Odsłaniały bowiem strategię niszczenia systemu oświaty Królestwa Polskiego, zwłaszcza zaś działania carskich urzędników wymierzone w uczniów i nauczycieli, a mające doprowadzić szkolnictwo do ruiny. Wszelkie przejawy uczuć narodowych wśród młodzieży tłumione były w zarodku, niepokornych natomiast czekały surowe represje.

Dodatek pod redakcją
Agnieszki Kowalczyk


1
Edukacja
[pozostało do przeczytania 98% tekstu]
Dostęp do artykułów: