Producent polskiego bezpieczeństwa

Dzisiaj przedstawiamy kolejną część relacji z sesji pierwszej XII Międzynarodowej Konferencji i Wystawy „Nowoczesne technologie dla bezpieczeństwa kraju i jego granic”, która miała miejsce 12 maja 2016 r. w Warszawie

Aktualnie niemalże wszystkie projekty wykonywane na potrzeby sił zbrojnych są realizowane z udziałem podmiotów przemysłowych, wspieranych przez uczelnie i instytuty badawcze. Jeśli chodzi o program badań naukowych w obszarze obronności, finansowany ze środków budżetowych MON, ukierunkowany jest on w głównej mierze na projekty wrażliwe, realizowane na potrzeby służb ochrony państwa, w tym służb kontrwywiadu wojskowego.
Efekty badań w praktyce
[pozostało do przeczytania 83% tekstu]
Dostęp do artykułów: