Producent polskiego bezpieczeństwa

Dzisiaj przedstawiamy kolejną część relacji z sesji pierwszej XII Międzynarodowej Konferencji i Wystawy „Nowoczesne technologie dla bezpieczeństwa kraju i jego granic”, która miała miejsce 12 maja 2016 r. w Warszawie

Aktualnie niemalże wszystkie projekty wykonywane na potrzeby sił zbrojnych są realizowane z udziałem podmiotów przemysłowych, wspieranych przez uczelnie i instytuty badawcze. Jeśli chodzi o program badań naukowych w obszarze obronności, finansowany ze środków budżetowych MON, ukierunkowany jest on w głównej mierze na projekty wrażliwe, realizowane na potrzeby służb ochrony państwa, w tym służb kontrwywiadu wojskowego.
Efekty badań w praktyce
Polska – będąc członkiem NATO i UE
– w kształtowaniu swojej polityki zbrojeniowej uwzględnia aspekty sojusznicze, realizowane poprzez angażowanie się w programy międzynarodowe, w dużej mierze skupione w Europejskiej Agencji Obrony. Udział polskich podmiotów gospodarczych w tych programach skutkuje pozyskaniem przez krajowy sektor naukowo-badawczy potencjału know-how, stwarza także szansę na jego włączenie do międzynarodowego łańcucha dostaw sprzętu wojskowego. W ten sposób uwidoczniony zostaje wzrost roli polskiego przemysłu zbrojeniowego na arenie sojuszniczej. – Polski przemysł dysponuje dzisiaj potencjałem, który stale rozwijany może stać się prawdziwą wizytówką możliwości krajowych wytwórców – podsumował swoje spostrzeżenia płk Stanisław Sobala z Departamentu Polityki Zbrojeniowej. – Wytwarzane elementy sprzętu wojskowego mogą konkurować z wyrobami oferowanymi przez światowych liderów, produkujących sprzęt specjalnego przeznaczenia. Nie można jednak zapomnieć, że chcąc zmieścić się ze swoja ofertą, polskie projekty muszą być dostosowane do nowoczesnych rozwiązań, a jednocześnie zapewniać  relatywne niskie koszty zakupu.
Przemysł obronny unowocześnia produkcję
Sferę biznesową reprezentował podczas konferencji Marcin Sęk, dyrektor Biura ds. Koordynacji B+...
[pozostało do przeczytania 62% tekstu]
Dostęp do artykułów: