Czas sprawdzianu

Kwestia obrony życia to najważniejszy sprawdzian obecnej ekipy rządzącej. Tu nie wystarczą słowa, trzeba decyzji i czynów

Ubiegły tydzień to dobry czas dla obrony życia w Polsce. Prezydium Konferencji Episkopatu Polski wydało jasny i ostry komunikat, który przypomina politykom, jakie ciążą na nich obowiązki, a także, że jubileusz 1050. rocznicy chrztu Polski to nie tylko czas na świętowanie i grzanie się w świetle kamer w katedrach, ale również realne zobowiązanie do obrony wartości. Najważniejszą z nich pozostaje, a biskupi wskazali to niezmiernie jasno, prawo do życia. „Życie każdego człowieka jest chronione piątym przykazaniem Dekalogu: >>Nie zabijaj<<”. Dlatego stanowisko katolików w tym względzie jest jasne i niezmienne: należy chronić od poczęcia do naturalnej śmierci życie każdego człowieka. W kwestii ochrony życia nienarodzonych nie można poprzestać na obecnym kompromisie wyrażonym w ustawie z 7 stycznia 1993 r., która w trzech przypadkach dopuszcza aborcję. Stąd w roku Jubileuszu 1050 rocznicy Chrztu Polski zwracamy się do wszystkich ludzi dobrej woli, do osób wierzących i niewierzących, aby podjęli działania mające na celu pełną, prawną ochronę życia nienarodzonych. Prosimy parlamentarzystów i rządzących, aby podjęli inicjatywy ustawodawcze oraz uruchomili programy, które zapewniłyby konkretną pomoc dla rodziców dzieci chorych, niepełnosprawnych i poczętych w wyniku gwałtu” – napisali biskupi polscy.
Jeśli ktoś chciał jeszcze udawać, że nie jest jasne, jakie stanowisko zajmuje Kościół w sprawie „kompromisu aborcyjnego”, to nie ma już takiej możliwości. Kościół jasno pokazał, że prawdziwym votum na 1050. rocznicę chrztu Polski, a także obowiązkiem moralnym polityków, i to nie tylko tych, którzy uważają się za katolików, jest… całkowite zakazanie zabijania nienarodzonych. Nie istnieją okoliczności, przy których można zalegalizować zabicie innej, całkowicie niewinnej osoby. Teraz jednak konieczna jest odpowiedź...
[pozostało do przeczytania 43% tekstu]
Dostęp do artykułów: