Ruszamy już w kwietniu

Celem programu Rodzina 500 plus jest wsparcie rodzin w wychowywaniu dzieci i odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w naszym kraju. Projekt jest konsultowany społecznie.
Jego uruchomienie planujemy w kwietniu bieżącego roku - z ELŻBIETĄ RAFALSKĄ, minister rodziny, pracy i polityki społecznej, rozmawia PAWEŁ WOŹNIAK


Jakie cele przyświecały autorom programu 500 plus?

Program Rodzina 500 plus to pierwszy tak szeroki system wsparcia polskich rodzin po 1989 r. Swoim zasięgiem obejmie prawie 3 mln rodzin, w tym 3,8 mln dzieci. Wydatki z budżetu państwa kierowane do rodzin to nie koszt, lecz inwestycja. Jest to projekt niezwykle oczekiwany przez polskie rodziny, na co wskazują sondaże poparcia programu Polaków. Celem programu Rodzina 500 plus jest nie tylko wsparcie rodzin w wychowywaniu dzieci, ale również odwrócenie negatywnego trendu demograficznego w naszym kraju.

Czy samorządy będą gotowe na postawione przed nimi zadania?

Jednostki samorządu terytorialnego są włączone w proces konsultacji społecznych, w czasie których mogą zgłaszać uwagi do projektu ustawy wprowadzającej program Rodzina 500 plus. Wraz z kierownictwem resortu spotykamy się we wszystkich województwach z przedstawicielami gmin i organizacji pozarządowych, aby porozmawiać o programie Rodzina 500 plus. Spotkania organizowane są w urzędach wojewódzkich. Projekt ustawy będzie również przedmiotem prac Zespołu ds. Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Przedstawiciele Ministerstwa Rodziny spotkają się także z pracownikami wydziałów polityki społecznej urzędów wojewódzkich i dokładnie omówią zapisy ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz szczegóły jej realizacji.

Jakie plany ma MRPiPS na rok 2016?

W 2016 r. naszym priorytetem będzie program Rodzina 500 plus. Obecnie projekt jest konsultowany społecznie...
[pozostało do przeczytania 64% tekstu]
Dostęp do artykułów: