Przewodnik 500 plus

Program Rodzina 500 plus to nieopodatkowane 500 zł miesięcznie na każde drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego dziecka. To 6000 zł netto rocznego wsparcia dla każdego dziecka. Trwają konsultacje społeczne projektu ustawy wprowadzającej program o pomocy państwa w wychowaniu dzieci

Świadczenie 500 zł
to wsparcie długofalowe. Kto otrzyma świadczenie?
Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z projektem z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Każda rodzina z minimum dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła
[pozostało do przeczytania 85% tekstu]
Dostęp do artykułów: