Mniejszy przemyt, więcej dochodów do budżetu

Przeciwdziałanie przemytowi, terroryzmowi i aktywności obcych wywiadów to główne wyzwania dla polskich służb odpowiedzialnych za walkę z przestępczością graniczną

O tym, jaka jest skala tych niebezpiecznych zjawisk oraz o sposobach radzenia sobie z nimi, dyskutowano podczas debat zorganizowanych przez Narodowe Centrum Studiów Strategicznych oraz Instytut Staszica.
Zdaniem Jacka Kotasa, prezesa NCSS, należy zwracać szczególną uwagę na możliwość współdziałania mafii przygranicznej, co może doprowadzić do niebezpiecznej synergii w świecie przestępczym. – Zewnętrzne granice unijne oraz europejskich państw NATO wymagają, zwłaszcza w ostatnim czasie, szczególnych środków bezpieczeństwa. Nieszczelność tych granic wystawia na ciężką próbę system Schengen. Uszczelnianie zewnętrznych granic państw NATO wymaga szczególnie rozważnego postępowania: należy na nowo przygotować w tym celu procedury postępowania i wzmocnić współpracę różnych służb – uważa Jacek Kotas.
Mec. Adam Barbasiewicz z kancelarii Cottyn Barbasiewicz i Łyś-Gorzkowska w swojej prezentacji przedstawił rekomendowane rozwiązania prawne, mające na celu zapobieganie transgranicznym przestępstwom ekonomicznym. Prawnik postuluje m.in. podwyższenie odpowiedzialności sprawcy, który z popełniania wykroczeń skarbowych uczynił stałe źródło dochodu. Trzeba również rozważyć możliwość odebrania wizy i zezwolenia w małym ruchu granicznym oraz odmowę wjazdu na terytorium Polski, jak również poszerzenie możliwości prowadzenia postępowania mandatowego dla takich osób. 
Mec. Barbasiewicz przedstawił dane, z których wynika, że tylko w czwartym kwartale ub.r. udział papierosów sprowadzonych nielegalnie do Polski w całości rynku papierosowego wynosił 17,3 proc. W porównaniu z rokiem 2013 był to wzrost o 3 pkt proc., natomiast z rokiem 2010 – o ponad 6 pkt proc. Z kolei według szacunków Pracodawców RP, wyroby nielegalne stanowią aż 25 proc. całości konsumpcji, przy całym rynku szacowanym...
[pozostało do przeczytania 55% tekstu]
Dostęp do artykułów: