Dogonić światowe standardy

Głównym zadaniem służb specjalnych w demokracjach zachodnich jest wsparcie rządu w podejmowaniu kluczowych decyzji dotyczących bezpieczeństwa państwa oraz przeciwdziałanie i zwalczanie zagrożeń uznanych przez władze za najistotniejsze dla interesów państwa. Wsparcie to polega na dostarczaniu wiedzy niedostępnej innym podmiotom, dotyczącej osób, zdarzeń i procesów, które mogą negatywnie wpływać na strategiczne, polityczne i gospodarcze interesy państwa zarówno w kraju, jak i za granicą. Rolą...
[pozostało do przeczytania 89% tekstu]
Dostęp do artykułów: