Państwo policyjne Tuska: bloger w więzieniu

W końcu Wesołka udało się odnaleźć w komisariacie na gdańskim Przymorzu. Reporterzy TVG-9 sfilmowali, jak prowadzony jest w kajdankach.

Lisiewicz: bezprawny wyrok, zarzuty wyssane z palca

Za co aresztowano Wesołka? Jak poinformowano nas w biurze rzecznika pomorskiej policji podinspektora Jana Kościuka, decyzję o zatrzymaniu dziennikarza podjął sąd. Rzecznik Sądu Okręgowego w Gdańsku w przesłanym „Gazecie Polskiej” oświadczeniu stwierdził, że Wesołek skazany został za „zakłócenie spokoju i porządku obrad Rady Miasta Sopotu w dniu 20.03.2009 r. na karę miesiąca ograniczenia wolności”.

Polegać ona miała na sprzątaniu śmieci. Wyrok wydała
[pozostało do przeczytania 86% tekstu]
Dostęp do artykułów: