Rząd zatwierdza nazistowską i komunistyczną grabież

Państwa nie stać

Według najnowszego komunikatu MSP, naszego państwa nie stać obecnie na realizację ustawy o tzw. świadczeniach pieniężnych dla tych, których nieruchomości zostały odebrane przez państwo komunistyczne. Jej realizacja – jak wynika z wyliczeń MSP – powiększyłaby bowiem zbytnio dziurę budżetową. Przypomnijmy, że do tej pory Polska jest jedynym z nowych państw unijnych, które nie przeprowadziło reprywatyzacji. W wyniku grabieżczych działań komunistycznej „władzy ludowej” w latach 1944–1962 przedwojennym właścicielom nieruchomości (majątków ziemskich, pałaców, kamienic, fabryk, aptek itd.) odebrano większość ich własności. Po 1989 r. nie udało się dokonać zwrotu majątku jego dawnym właścicielom (prawnym spadkobiercom). Inicjatywy ustawodawcze idące w tym kierunku były skutecznie torpedowane przez postkomunistów i większość kolejnych ekip rządzących. Jedyna ustawa reprywatyzacyjna (przyznająca prawo dawnym właścicielom zwrotu połowy odebranych im przez państwo nieruchomości), którą po 1989 r. uchwalił parlament, dekadę temu została skutecznie zawetowana przez ówczesnego prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego.

W 2008 r. obecny rząd postanowił opracować projekt „ustawy o świadczeniach pieniężnych przyznawanych niektórym osobom, których dotyczyły procesy nacjonalizacji”. Nie satysfakcjonując środowisk dawnych właścicieli, przyznawała ona im zwrot finansowy za utracone nieruchomości w wysokości zaledwie ok. 10 proc., w dodatku rozłożonych na wieloletnie raty. Ustawa nie przyznawała możliwości zwrotu w naturze znacjonalizowanej nieruchomości.

W najnowszym komunikacie MSP wyjaśniło m.in., że „Ministerstwo Skarbu Państwa przedłożyło 12 marca 2009 r. projekt ustawy wraz z negatywną opinią Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego odnośnie do partycypacji samorządów w finansowaniu świadczeń przewidzianych ustawą. (…) W następstwie przeprowadzonych uzgodnień minister finansów został zobowiązany do dokonania...
[pozostało do przeczytania 69% tekstu]
Dostęp do artykułów: