Tu jest Polska!

Można powiedzieć, jak kiedyś Antoni Słonimski, „Jestem Polakiem, bo tak mi się podoba!” i można wołać „Tu jest Polska”, jeśli żywi się takie przekonanie, jeśli podzielają je inni obok nas i jeśli oznacza to bezinteresowne poświęcenie i ryzyko. To tak jak podniesienie na polu bitwy sztandaru mimo braku dystynkcji chorążego, jak przejęcie przez majtka sterów statku, którego dowództwo poległo. W historii naszego narodu prawie zawsze mniejszość musiała w chwilach dziejowych działać w imię...
[pozostało do przeczytania 41% tekstu]
Dostęp do artykułów: