Testament garibaldczyka

Historia pułkownika Elbano Stanisława Bechiego – Włocha, uczestnika powstania styczniowego 1863 r. – jest niezwykła. Zginął ze słowami „Eviva la Polonia!” („Niech żyje Polska!”) na ustach. Wielu współczesnych Polaków mogłoby się od niego uczyć umiłowania ojczyzny. Bechi, zanim przybył do Polski, był weteranem walk o niepodległość Włoch. Miał doświadczenie zdobyte zarówno w walkach partyzanckich, jak i w służbie regularnej armii

Ze swoją wiedzą wojskową i innymi umiejętnościami byłby z pewnością cennym żołnierzem któregokolwiek z ówczesnych europejskich monarchów. Mógł też jeszcze długo cieszyć się szczęściem rodzinnym u boku swojej pięknej żony Julii. Nie stało
[pozostało do przeczytania 91% tekstu]
Dostęp do artykułów: