Zapomniana eskadra

Mało znany jest fakt, że podczas II wojny światowej w strukturach Armii Krajowej  funkcjonowała rozbudowana komórka lotnicza. Po wielu zmianach organizacyjnych została ostatecznie nazwana Wydziałem Lotniczym (WL) i działała przy Komendzie Głównej  AK. Intencją KG było posiadanie własnego lotnictwa, przede wszystkim w celu zapewnienia łączności z emigracyjnym rządem przebywającym początkowo we Francji, a następnie w Anglii

Utworzenie Wydziału Lotniczego było początkowo bardzo utrudnione. Wynikało to z okoliczności, w jakich znalazła się Polska po klęsce wrześniowej.  Wielu polskich pilotów i żołnierzy formacji pomocniczych opuściło kraj i przez Węgry lub Rumunię
[pozostało do przeczytania 92% tekstu]
Dostęp do artykułów: