Ewa i Bogumił Liszewscy

Po warszawskich Powązkach cmentarz Łyczakowski jest drugą co do wielkości nekropolią skupiającą groby największych polskich bohaterów doby rozbiorów i nie tylko. Spoczywają tam cztery pokolenia żołnierzy walczących o niepodległość Polski. Do dziś zachowało się wiele kwater i pojedynczych grobów, w których spoczywają bohaterowie zrywów niepodległościowych: kwatera żołnierzy kościuszkowskich, kwatera powstańców listopadowych, kwatera powstańców styczniowych, wreszcie najmłodsza i najwspanialsza z nich: Panteon Orląt Lwowskich Pochowani na cmentarzu Łyczakowskim powstańcy niejednokrotnie brali udział w kilku kolejnych zrywach niepodległościowych. Jednym z najstarszych jest grób rotmistrza Józefa Czułowskiego, uczestnika kampanii napoleońskiej. Czułowski brał udział w szarży pod Somosierrą...
Historia pułkownika Elbano Stanisława Bechiego – Włocha, uczestnika powstania styczniowego 1863 r. – jest niezwykła. Zginął ze słowami „Eviva la Polonia!” („Niech żyje Polska!”) na ustach. Wielu współczesnych Polaków mogłoby się od niego uczyć umiłowania ojczyzny. Bechi, zanim przybył do Polski, był weteranem walk o niepodległość Włoch. Miał doświadczenie zdobyte zarówno w walkach partyzanckich, jak i w służbie regularnej armii Ze swoją wiedzą wojskową i innymi umiejętnościami byłby z pewnością cennym żołnierzem któregokolwiek z ówczesnych europejskich monarchów. Mógł też jeszcze długo cieszyć się szczęściem rodzinnym u boku swojej pięknej żony Julii. Nie stało się tak, ponieważ – podobnie jak wielu innych Włochów – opuścił Italię, by śpieszyć z pomocą walczącym Polakom. Nawet...
Mało znany jest fakt, że podczas II wojny światowej w strukturach Armii Krajowej  funkcjonowała rozbudowana komórka lotnicza. Po wielu zmianach organizacyjnych została ostatecznie nazwana Wydziałem Lotniczym (WL) i działała przy Komendzie Głównej  AK. Intencją KG było posiadanie własnego lotnictwa, przede wszystkim w celu zapewnienia łączności z emigracyjnym rządem przebywającym początkowo we Francji, a następnie w Anglii Utworzenie Wydziału Lotniczego było początkowo bardzo utrudnione. Wynikało to z okoliczności, w jakich znalazła się Polska po klęsce wrześniowej.  Wielu polskich pilotów i żołnierzy formacji pomocniczych opuściło kraj i przez Węgry lub Rumunię przedostało się do Francji, by tam kontynuować walkę z Niemcami. Walczyli początkowo we Francji, a po jej...
Kiedy w Europie rozeszła się wieść o wybuchu Powstania Styczniowego, na pomoc walczącym o wolność Polakom przybyły setki cudzoziemców. Byli wśród nich Francuzi, Węgrzy, Anglicy, Niemcy, Rosjanie, Szwajcarzy, a także Włosi. Tradycja polsko-włoskiego braterstwa broni narodziła się dzięki uczestnictwu Polaków w walkach o zjednoczenie Włoch, które trwały od początku XIX w. W tym okresie zarówno Włosi, jak i Polacy nie mieli własnego państwa, a ich ziemie rozdarte były przez obce mocarstwa  Włochom udało się uzyskać wolność i zjednoczyć kraj. Legiony Polskie gen. Jarosława Dąbrowskiego walczyły w obronie Republiki Cisalpińskiej. Gen. Grabiński dowodził antyaustriackim powstaniem w Bolonii w 1831 r. Udział Polaków w walkach zakończonych zjednoczeniem Włoch był znaczący, z wdzięczności...
Kiedy w Europie rozeszła się wieść o wybuchu Powstania Styczniowego, na pomoc walczącym o wolność Polakom przybyły setki cudzoziemców. Byli wśród nich Francuzi, Węgrzy, Anglicy, Niemcy, Rosjanie, Szwajcarzy, a także Włosi. Tradycja polsko-włoskiego braterstwa broni narodziła się dzięki uczestnictwu Polaków w walkach o zjednoczenie Włoch, które trwały od początku XIX w. W tym okresie zarówno Włosi, jak i Polacy nie mieli własnego państwa, a ich ziemie rozdarte były przez obce mocarstwa Włochom udało się uzyskać wolność i zjednoczyć kraj. Legiony Polskie gen. Jarosława Dąbrowskiego walczyły w obronie Republiki Cisalpińskiej. Gen. Grabiński dowodził antyaustriackim powstaniem w Bolonii w 1831 r. Udział Polaków w walkach zakończonych zjednoczeniem Włoch był znaczący, z wdzięczności za tę...