Regulamin konkursu Ograj Resortowe Dzieci

Rozdział I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą „Ograj resortowe Dzieci” zwany dalej „Konkursem”. 2. Organizatorem Konkursu jest Niezależne Wydawnictwo Polskie Sp. z o.o.  z siedzibą w Warszawie, przy ul. Filtrowej 63 lok 43, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000220368, REGON 010058701, NIP: 521-...
[pozostało do przeczytania 93% tekstu]
Dostęp do artykułów: