Dziedziniec dialogu czy antyewangelizacja

„Dziedziniec dialogu”, jaki proponuje nam Centrum Myśli Jana Pawła II do spółki z archidiecezją warszawską, to w istocie antyewangelizacja

Kilka dni temu archidiecezja warszawska do spółki z Centrum Myśli Jana Pawła II zaprosiła wiernych (i niewiernych także) na kolejny dziedziniec dialogu. A w ramach atrakcji z nim związanych odbyły się spotkania – na temat godności osoby ludzkiej – z prof. Magdaleną Środą i prof. Jackiem Hołówką. Oboje paneliści od dawna głoszą, że aborcja jest prawem człowieka, a eutanazja przynajmniej godną rozważenia propozycją. Mimo to jednak archidiecezja warszawska (a ona jest jednym z patronów i organizatorów tego wydarzenia) uznała, że nie przeszkadza to jej w zaproszeniu ich do debaty o godności, która chronić powinna prawo do życia.
I choć istotą tych spotkań ma być rozmowa z ludźmi niewierzącymi, to trudno nie zadać pytania, czy rzeczywiście należy debatować nad rzeczami tak oczywistymi jak to, że każdy ma prawo do życia? Warto też zastanowić się, jaki sens ma debatowanie nad godnością osoby ludzkiej z kimś, kto od dziesięcioleci walczy o to, by pewną grupę ludzi można było bezkarnie zabijać? Co do powiedzenia o „podstawie podstaw”, czyli właśnie o godności człowieka, ma ktoś, kto uznaje, że wiek decyduje o tym, czy kogoś można rozerwać na strzępy czy nie? Czy da się rozmawiać na ten temat z kimś, kto rozważa także likwidację starców i chorych? Moim zdaniem nie, tak jak nie dałoby się rozmawiać o godności osoby ludzkiej z ideologami rasizmu w wydaniu niemieckim czy amerykańskim albo z eugenikami. 
A jednak archidiecezja i Centrum Myśli Jana Pawła II uznały inaczej i na debatę zaprosiły kogoś, kto wszystkie swoje siły, i to od bardzo dawna, poświęca na to, by głosić pochwałę zabijania najsłabszych. Magdalena Środa, bo o niej mowa (prof. Hołówka, choć głosi podobne poglądy, nie znajduje się w czołówce walki o ich urzeczywistnienie), otrzymała więc ambonę do głoszenia swoich tez i autoryzację...
[pozostało do przeczytania 39% tekstu]
Dostęp do artykułów: