Nowa geopolityczna Europa?

Czy możemy już mówić o nowej sytuacji geopolitycznej na Starym Kontynencie? Czy obecne zmiany, zwłaszcza w Europie Wschodniej, są na tyle trwałe, że uzasadniają postawienie takiego wniosku? Życie pokaże, ale wydaje się, że jednak tak

Na naszych oczach – i, nie ma co ukrywać, przy udziale naszym, Zachodu, w tym w szczególny sposób Polski – dokonuje się istotne uszczuplenie w rosyjskiej strefie wpływów politycznych, ekonomicznych i militarnych. Z orbity Federacji Rosyjskiej odpływa duże i ważne państwo, związane z Moskwą więzami historycznymi, kulturowymi, w niemałym stopniu religijnymi i w nie mniejszym stopniu językowymi. Ukraina, a więc państwo będące czwartym
[pozostało do przeczytania 83% tekstu]
Dostęp do artykułów: