„Tryptyk rzymski” – poetycki testament Jana Pawła II

„Tryptyk rzymski” Karola Wojtyły to jedno z najważniejszych wydarzeń lat ostatnich – nie tylko w dziedzinie poezji i nie tylko w skali naszego kraju. Jest to przecież rodzaj poetyckiego testamentu, napisanego przez największego ze współcześnie żyjących ludzi! Napisanego u schyłku życia, po latach prac i przemyśleń – ale przecież w pełni sił twórczych! Tym utworem papież przypomniał także, iż jego pierwszą drogą twórczości – drogą do ludzi i do Boga – była poezja

Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 r., „Tryptyk” powstał pod koniec lata 2002 r., na rękopisie jego pierwszej części znajdujemy datę „14 IX 2002”, opublikowany zaś został wiosną 2003 r. Tak więc w chwili stawiania daty pod wierszem autor miał 82 lata i parę miesięcy. Obyśmy dożyli takiego wieku w takiej jasności serca i umysłu i oby nam się chciało jeszcze pisać wiersze!
Śladami św. Jana od Krzyża
Przypomnieć trzeba, jakie prace miał za sobą Wojtyła, gdy wziął się do pisania tego (…) w pewnym (…) sensie – testamentalnego utworu. 
Przez swoje życie idzie jakby trzema drogami jednocześnie, wykonuje równolegle trzy prace: literacką, filozoficzną i pracę budowania Kościoła – pojętego jako wewnętrzna i zarazem międzyludzka przestrzeń. Prace te nie wykluczają się zresztą, a przeciwnie: wspomagają i sumują.
Z prac literackich przypomnieć należy zarówno wiersze i dramaty, jak i Teatr Rapsodyczny, którego był współtwórcą. Z dramatów na pamięć zasługuje zarówno prezentowany także w Płocku „Brat naszego Boga”, jak „Jeremiasz”, jak i – wciąż nie doceniany – „Hiob”, który na domiar złego nie może doczekać się dobrej realizacji scenicznej. 
Poezja Karola Wojtyły stanowi rzadką odmianę liryki filozoficznej, nawiązującej do tradycji hiszpańskiej, do twórczości św. Jana od Krzyża, który swoje traktaty uzupełniał wierszami – wiedząc, że pewnych spraw nie da się wyjaśnić językiem filozofii. Wiele utworów Wojtyły także stanowi dodatkowe wyjaśnianie teologicznych...
[pozostało do przeczytania 77% tekstu]
Dostęp do artykułów: