Alternatywy 3

Na kijowskim Majdanie i szańcach pod Donieckiem obserwujemy narodziny narodu, którego istnienia Moskwa nie przyjmuje do wiadomości

Wiadomo nie od dziś, że polskim problemem nr 1 jest Rosja. Tak w przeszłości, jak i dziś kondycja, a równocześnie plany wielkiego sąsiada stanowią punkt odniesienia dla naszego być albo nie być. Szczególnie dramatycznie wyglądała ta kwestia w 1920 r., roku  sukcesu Bitwy Warszawskiej i początków rokowań w Rydze, określanych wielką zdradą ukraińskich sojuszników.
W „Polsce i trzech Rosjach” profesor Andrzej Nowak, analizując dzień po dniu sytuację polityczną, meandry polityki wschodniej i rolę w niej myśli Józefa Piłsudskiego,
[pozostało do przeczytania 69% tekstu]
Dostęp do artykułów: