Rok 2014 – to zapamiętałem…

„O roku ów!” – tak pisał o roku 1812 Adam Mickiewicz w „Panu Tadeuszu”. Czy ktoś tak napisze o minionym roku 2014? Dobre pytanie. Wtedy, pomijając szlacheckie zajazdy na Wileńszczyźnie, autor „Dziadów” skupił się na biciu Moskala przez Polaków i wojska napoleońskie, co dawało szansę na naszą niepodległość. Minęły dwa wieki. Zamiast Mickiewicza mamy Jarosława Marka Rymkiewicza. Nie ma już, niestety, wśród żywych Zbigniewa Herberta i Marka Nowakowskiego. Zamiast księdza Robaka jest ksiądz Stanisław Małkowski, ale Moskale jak mieszali, tak mieszają, a „Dziady” jak były, tak są dalej, dziady jedne

Czy 2014 był rokiem szczególnym? Tak i nie. Nie, bo Polska dalej
[pozostało do przeczytania 75% tekstu]
Dostęp do artykułów: