Wieści Z UE \ W skrócie

Dziurawa kasa UE
Audytorzy budżetu Unii Europejskiej obliczyli, że państwa członkowskie Unii muszą wydać w nadchodzących kilku latach, łącznie i dodatkowo, 326 mld euro na sfinansowanie swoich licznych projektów (które mają być częściowo finansowane z funduszy UE), bo według wyliczeń Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, w kasie UE zabraknie takiej właśnie kwoty. Ta dziura unijnego budżetu może mieć poważny negatywny wpływ na liczbę zatwierdzanych przez Komisję Europejską wniosków o dotacje.
UE zmniejsza Grecji fundusze rolne
Komisja Europejska zmniejszyła o 17 mln euro fundusze na bieżące płatności dla greckich rolników ze względu na liczne nieprawidłowości w systemie
[pozostało do przeczytania 72% tekstu]
Dostęp do artykułów: