Na zachodzie – zmiany

Niemcy, kraj założycielski Unii Europejskiej, prowadzą podwójną grę. Oficjalnie promują zasadę równych praw dla obywateli wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej, w praktyce przedkładają dobro swoich obywateli nad innych. Ostatni przykład to projekt wprowadzenia opłat dla kierowców pojazdów poniżej 3,5 t za przejazdy autostradami niemieckimi od 2016 r. 

Projekt ustawy przewiduje ulgowe traktowanie własnych obywateli, co wzbudza liczne krytyczne głosy polityków, prawników i specjalistów rynku drogowego. Jest on mimo to procedowany i – jak wiele na to wskazuje – ma szanse na uchwalenie w proponowanym kształcie.
Dołączyć do większości
Obecnie
[pozostało do przeczytania 78% tekstu]
Dostęp do artykułów: