Wsparcie dla mediów Strefy Wolnego Słowa jest niezmiernie ważne! Razem ratujmy niezależne media! Wspieram TERAZ » x

Odbicie polskiej gospodarki

Dodano: 02/01/2024 - Nr 1 z 2 stycznia 2024

To konsumpcja, rosnąca wskutek zrewaloryzowanych jeszcze przez rząd PiS programów socjalnych „z plusem”, emerytur czy rosnących realnie płac, przy stopniowo malejącej inflacji, powinna stanowić u nas główny motor napędowy wzrostu gospodarczego w 2024 roku.

Wzrost (spadek) Produktu Krajowego Brutto (PKB) najlepiej odzwierciedla poziom rozwoju gospodarki. O ile w przypadku Polski eksperci dość zgodnie wskazują, że po nieznacznym, sięgającym prawdopodobnie niecałego procenta wzroście PKB Polski w 2023 roku, następny, 2024 rok, przyniesie wzrost w granicach 2–3 proc., to, jak poinformował Polski Instytut Ekonomiczny, konsensus prognoz europejskich think tanków wskazuje, że PKB krajów strefy euro będzie niższy: wzrośnie o 0,6 proc. w 2023 roku oraz o 1,1 proc. w 2024 roku.

Dynamika PKB

Optymizm zachowują eksperci z Centrum Analiz PKO Banku Polskiego. Ich zdaniem, „solidne wyniki PKB za III kwartał 2023 roku są tylko wstępem do jeszcze silniejszego ożywienia w 

     
10%
pozostało do przeczytania: 90%

Artykuł dostępny tylko dla subskrybentów

SUBSKRYBUJ aby mieć dostęp do wszystkich tekstów www.gazetapolska.pl

Masz już subskrypcję? Zaloguj się

* Masz pytania odnośnie subskrypcji? Napisz do nas prenumerata@gazetapolska.pl

W tym numerze