Rosyjska Cerkiew Prawosławna wsparła religijnym autorytetem Władimira Putina i jego próbę zdobycia Ukrainy. Walki na tym terenie mają, jej zdaniem, religijny charakter

Czy wojna o zniewolenie Ukrainy ma charakter religijny? Wiele wskazuje na to, że zdaniem Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej i jej patriarchy Cyryla, dokładnie tak jest. Można ją uznać nie tylko za wojnę sprawiedliwą, ale wręcz za „świętą wojnę”. I choć takie sformułowanie w wypowiedziach Cyryla nie pada, to można je odczytać z innych jego słów, które są próbą religijnego uzasadnienia i usprawiedliwienia napaści na niewinnego sąsiada. 

Niezwykle mocnym dowodem na takie myślenie patriarchatu moskiewskiego jest przesłanie patriarchy Cyryla, jakie skierował on do hierarchów Cerkwi prawosławnych, a które zamieszczone zostało 14 sierpnia 2014 r. na stronie patriarchatu
[pozostało do przeczytania 72% tekstu]
Dostęp do artykułów: