Solidarność walczy!

Podziemna poligrafia, brawurowe ucieczki z więzień, penetrowanie wywiadowcze struktur PRL-owskich. Akcje odwetowe wobec prominentnych esbeków – smrodem i postrachem…

Sukces legendy zależy w dużym stopniu od osoby narratora – jakże ogromne są zasługi dla utrwalenia mitu Szarych Szeregów Aleksandra Kamińskiego, Arkadego Fiedlera dla Dywizjonu 303 czy Melchiora Wańkowicza dla Monte Cassino. Historia Solidarności walczącej w dużej mierze pozostawała nieznana.
Radykalna, kontestująca Magdalenkę i Okrągły Stół, jako organizacja nie wpasowała się w III RP (choć wielu jej ludzi i owszem). Jej cele przekraczały zadania ruchu Solidarność, a niektóre działania, jak
[pozostało do przeczytania 66% tekstu]
Dostęp do artykułów: